Kdo smo

Družba UNIH, upravljanje nepremičnin, d. o. o. je bila kot del skupine IMOS ustanovljena leta 2007 za izvajanje procesov upravljanja objektov in nudenje svetovalnega inženiringa s področja upravljanja. Družba UNIH v posameznem projektu sodeluje v vsaki fazi izgradnje objekta, torej od faze priprave projektne dokumentacije, vključevanja v nadaljne faze izgradnje posameznega objekta s svojo svetovalno funkcijo iz naslova bodočega vzdrževanja in upravljanja objekta. Cilj družbe UNIH je, da v fazi predaje objekta uporabniku in v fazi uporabe objekta zagotavlja storitve vzdrževanja in upravljanja, ki pomenijo nadgradnjo sistemu v smislu izvajanja storitev z dodano vrednostjo, vse v dogovoru in v skladu s potrebami uporabnikov.

Direktor družbe je Boštjan Sambolec.

Kaj ponujamo

V družbi UNIH izvajamo procese upravljanja objektov ter nudimo svetovalni inženiring s področja upravljanja. Številne projekte izvajamo z veliko mero skrbnosti in strokovnosti, vse v korist in zadovoljstvo naših naročnikov oziroma uporabnikov.

UNIH nudi naročnikom štiri sklope storitev:

  • upravljanje objektov,
  • obratovanje in vzdrževanje objektov,
  • urejanje in čiščenje objektov,
  • hišniška storitev UNI – Mojster za vse.

Skupina IMOS

IMOS je eno izmed vodilnih slovenskih podjetij na področju izvajanja kompleksnega inženiringa za vse vrste gradenj. V več kot štirih desetletjih uspešnega delovanja je IMOS ustvaril nešteto podob stanovanjskih, poslovnih, šolskih, zdravstvenih, trgovskih, turističnih in proizvodnih objektov v Ljubljani, Sloveniji in tujini. Skupina IMOS združuje devet družb.

Vizija Skupine IMOS je odličnost pri uresničitvi naložbene ideje. To načelo je upoštevano tako pri izvedbi lastnih naložb, torej avtorstva od ideje do trženja dokončanih objektov, kot pri izvedbi celotne investicije na ključ ali pa le posamezne faze pri izvedbi investicije za znanega naročnika.

Poslanstvo Skupine IMOS je uresničitev naložbenih idej v okviru zastavljenih ciljev, kar postavlja temelje za zaupanje tako naših lastnikov kot tudi poslovnih partnerjev, saj vedo, da bodo njihova pričakovanja ob začetku projekta in ob njegovem koncu tudi izpolnjena.

Back to Top